EDITORIAL IDEAS (SWE)

Print Friendly, PDF & Email
GO BACK

On this page you will find some editorial ideas regarding the city Östersund, the region Jämtland and Biathlon in Östersund in Swedish.

Rubrik Text
Vintertramparna förändrar sina vanor Vintertramparna är ett projekt som syftar till att öka cykeltrafiken vintertid. Projektet riktar sig till den som normalt sett inte cyklar på vintern men vill förändra sina resvanor i en mer hälsosam och hållbar riktning. Deltagarna får utrustning för att klara vintercykling och åtar sig att cykla 60% av sina resor mellan december och april.

I år arrangeras Vintertramparna för tionde säsongen av Grön Trafik på Östersunds kommun. Totalt har 1000 personer deltagit och projektet har lett till att deltagarna förändrat sina resvanor och cyklar mer, de använder hjälm i större utsträckning och upplever en bättre hälsa.

https://ostersund.se/trafik-och-infrastruktur/cykeltrafik/vintertramparna.htm

Maskoten Birger uppmuntrar till VM-lek Skidskytte-VM engagerar alla åldrar i Östersund. Förskolebarnen i staden ägnar sig åt VM-lek med ett bollplank med där maskoten Birger är avsändare.

I Östersund vet varenda knatte vem Storsjöodjuret Birger är. Legenden om odjuret i Storsjön är vida känd, och Birger är den barnvänliga varianten som stigit upp på land och påträffas på de flesta tillställningar där barn finns inblandade. Han har också kommit ut med sju egna böcker. Birger både roar och utbildar eftersom han värnar om Storsjöns viktiga vatten. Bakom Birger står Anders Nilsson och Sara Strömberg.

Hållbarhet extremt viktigt Idag är vintertemperaturen är ca 3 grader högre i Östersund än för 30 – 40 år sedan, allt i form av avvikelser från medeltemperaturer dec-jan-feb.

Antalet snödagar minskar med 1-2 per år, på 20 år är det en månad mindre vinter och det är vårt levebröd. Med högre temperaturer funkar det inte heller med konstsnö.

Dessa siffror är SMHI´s officiella statistik från station Frösön. Antalet minskade vinterdagar är SMHI´s framtidsstudie. Du  kan läsa mer här: Framtidsklimat Östersund

 • Jämtlands län nått 70 % som fossilbränslefri region (Sverige 50%)
 • Hållbarhetsplan med klimatkompensation (flygresor, bilresor, nötkött)
 • Snö sparas från säsong till säsong.
 • Skidtunneln i Gällö har kommit

Kontakt: Ulf von Sydow, Skidskytte-VMs hållbarhetsinspiratör, 070 5870241

Svenskt skidskytte växer – antal föreningar har fördubblats Svenskt skidskytte har vuxit från 40 till 80 aktiva föreningar på åtta år. Region Syd (Götaland) det område som expanderat mest. En stor anledning är att man börjat använda luftgevärsskytte istället för traditionella 22-long gevär. Det har ökat möjligheten för många klubbar att komma igång.

Kontakt: Ingemar Arwidson, 070-210 87 94

Skidskyttekortet en viktig säkerhetsåtgärd Alla som hanterar vapen måste ha hundra procent säkerhetstänk. Ingen förälder får hjälpa till att bära eller hantera ett vapen om man inte tagit skidskyttekortet. Detta innebär lite teori och lite praktik. Till exempel hur man gör patron ur, hur man gör en säkerhetskontroll, hur man fraktar ett skidskyttevapen i sin bil och hur man bär det. Skidskyttekortet infördes för några år sedan och har blivit en självklarhet inom svenskt ungdomsskidskytte.

Kontakt: Ulrika Öberg, 070-312 33 24 eller Ingemar Arwidsson, 070-210 87 94

Världens första 3D-printade gevärskolv i titan kommer från Östersund – och lockar Martin Fourcade Victor Olsson är en 25 årig skidskytt som studerar Sports Tech-programmet på Riksidrottsuniversitetet, på Mittuniversitetet. Hans intresse för additiv tillverkning, 3D-printing, har lett till att han utvecklat världens första 3D-printade gevärskolv i titan. Tekniken förenklar hantering och sparar vikt jämfört med originaldelarna. Under OS i Pyeongchang användes hans produkter av åkare som Martin Fourcade, Ondrej Moravec med flera.

Kontakt: 010-142 85 90, Anna.Backman-Akerblom@miun.se

Unik statistik kring skidskytteelitens träffprocent sammanställd på Mittuniversitetet Glenn Björklund, knuten till Sports Tech research Centre och Nationellt Vintersportcentrum, har samlat in och analyserat mätdata från 106 tävlingar (VM och World Cup) under två säsonger. Genom statistiken kan han visa vilket som är det minsta antal träffar som krävs för att vinna tävlingar, hur ”skytteeffektiviteten” skiljer sig mellan kvinnor och män, men också att den tredje missen verkar vara den som är mest kritisk för prestationen.

Kontakt: 010-142 85 90, Anna.Backman-Akerblom@miun.se

Hur mycket vinner man på att ”ligga i draget?! Allt fler längdskidåknings- och skidskyttetävlingar på internationell nivå genomförs med så kallad masstart, det är därför relevant att undersöka hur mycket kraft och energi skidåkare kan spara genom drafting, det vill säga att åka bakom andra skidåkare som agerar

“lokomotiv” och därmed får ta den största delen av den bromsande kraft som luftmotståndet utgör. Mittuniversitetets unika vindtunnel gör det möjligt att mäta och analysera luftmotstånd och andra parametrar som inverkar på längd- och skidskytteåkarnas prestationer. Resultat finns och kan visa vid vilken åkhastighet och fartvind som energiomsättning och kraftbehov signifikant förändrats mellan att ligga i täten kontra drafting. Går att åskådliggöra genom att arrangera tester i tunneln under eller inför VM. Sports Tech/NVC kan i så fall ta fram såväl forskare som åkare.

Kontakt: 010-142 85 90, Anna.Backman-Akerblom@miun.se

Så blir ”torrskjutning” mer realistisk och tillförlitlig Torrskjutning, dvs att träna skytte utan ammunition i vapnet, används av många skidskyttar – på hotellrummet, i träningslokal eller andra ställen för att vässa skyttet mellan de ”riktiga” träningspassen. Det elektroniska skyttet har dock en svaghet eftersom ”torr-skotten” inte ger någon rekyl. Forskning på Mittuniversitetet ska hjälpa till att utveckla instrument som gör att man i framtiden ska kunna ”imitera” även rekylen för att göra ”torr-skyttet” mer verklighetstroget.

Kontakt: 010-142 85 90, Anna.Backman-Akerblom@miun.se

Samiska hantverkare skapar VM-kollektion Elisabeth Kråik, Jeanette Kråik och Laila Wilks är samer boende i Härjedalen. De har lanserat VM-kollektion ”Staare 2019” som bygger på traditioner, mönster och skidåkning. Detta har mynnat ut i tröjor och mössor med deras mönster. Staare 2019 – The story behind the #2019Östersund sapmi collection

Kontakt:  Elisabeth Kråik, tel. 0708-29 39 75

1000 funktionärer – även från andra länder Skidskytte-VM har 1000 ideellt arbetande funktionärer. De flesta kommer så klart från närområdet men av landets 21 län har vi representation från 17 av dem. 12 procent, eller var åttonde funktionär kommer från övriga landet än Jämtlands län. 24 funktionärer kommer från utlandet. Vi har bland annat funktionärer från Australien, Frankrike, Tyskland, Norge, Storbritannien, Schweiz och Spanien.

Kontakt: Michael Brovinger, Funktionärsansvarig, 070-569 10 09

Småskalig gastronomi i världsklass  Hur kan Östersund ha blivit ett gastronomiskt centrum i världsklass? Den lilla staden nära fjällen ligger långt från storstadsregionerna, i ett glesbefolkat område präglat av långa vintrar. Ändå har regionen lyckats förvalta och förädla den lokala gastronomin så pass mycket att man numera kan stoltsera med att tillhöra det exklusiva nätverket Unesco Creative City of Gastronomy.

Fakta:

 • Som enda svenska stad är man i ett sällskap bland 25 andra gastronomiska hubbar, bland dessa finns Parma i Italien, Chengdu i den kinesiska provinsen Sichuan och Tucson i Arizona, USA.
 • Utmärkelsen delas av staden Östersund och regionen Jämtland Härjedalen som har flest småskaliga mathantverkare i landet och är störst i landet på lokalproducerade ekologiska råvaror.
 • Här finns även Eldrimner som är ett nationellt resurscentrum för mathantverk.
Från spillmaterial till magi Vad kunde få tre engagerade lärare att säga upp sig från sina jobb och sadla om till att arbeta med spillmaterial från industrin? Svaret finns hos Spilloteket – en kreativ demokrativerkstad och pedagogiskt forum för alla åldrar

Fakta: 

 • Spilloteket kallar sig en kreativ demokrativerkstad och ett pedagogiskt forum och huserar i lokaler intill Jamtli i Östersund. 
 • De tar emot spillmaterial från jämtländska industrier och sorterar och tar hand om det för att det ska kunna få nytt liv i deras verkstad. 
 • De anordnar reparationsverkstäder, drop-in-tider för allmänhet, studiecirklar och verksamhet för skolklasser.  
 • De skriver själva: “Människor besitter kreativa superkrafter och vi frigör dem med hjälp av spillmaterial. Vår strävan är att barn och unga ska höras mer i samhällsdialogen, kunna påverka på riktigt och synas i det offentliga rummet” 
 • I juni 2018 tilldelades Spilloteket FN:s pris för global hållbarhet som delades ut till det initiativ som bäst kommunicerat och ökat medvetenheten kring de globala målen.
Den expansiva staden Att leva stadsliv nära fjällen lockar. Östersund växer nämligen så det knakar med mer människor, mer företag, och bostäder.  Nyligen slog vi befolkningsrekord, arbetslösheten sjunker och antalet gästnätter ökar. Fram till 2025 finns planer på att bygga upp emot 4000 bostäder.

Fakta / statistik om Östersunds tillväxt:

 • Nyligen slog vi befolkningsrekord och blev över 63 000 invånare i Östersunds kommun. 
 • Det föds fler barn i Östersund än antalet människor som dör.  
 • Den främsta orsaken till att de som flyttat hit valt Östersunds kommun är för att få närhet till familj och vänner. Tätt därefter följer studier och möjlighet till fritidsaktiviteter. Det fjärde vanligaste skälet är att själva platsen lockar. Det visar en undersökning som Östersunds kommun beställt för att kartlägga flyttmönster. 
 • Antalet nya företag som startas har ökat sedan 2013. 
 • Antal arbetstillfällen har blivit 2 400 fler mellan 2010 och 2016.  
 • Antalet gästnätter ökar stadigt för varje år. Mellan 2013 och 2016 växte antalet gästnätter med över 74 000.  
 • Besöksnäringen är en viktig näring för Östersund och Jämtland och i Östersund omsätter besöksnäringen cirka 710 miljoner kronor och sysselsätter cirka 1 020 årsverken. 
 • Under perioden 2014 – 2017 har det byggts 273 bostäder per år i snitt. Som mest byggdes det under 2016 då det tillkom 480 bostäder. Det kan jämföras med målsättningen som var att bygga 330 bostäder per år. 

Källa:  

https://www.ostersund.se/kommun-och-politik/tillvaxtplanen-mer-ostersund/hur-gar-det

Green Highway – En fossilbränslefri transportkorridor Arbetet för att skapa en fossilbränslefri region Trondheim-Östersund-Sundsvall pågår inom projektet Green Highway24 som är en 450 kilometer lång grön transportkorridor där både människor och gods transporteras på väg, till sjöss eller med tåg utan fossila bränslen. 

Green Highway är en viktig del av ett unikt gränsöverskridande samarbete mellan kommunerna Sundsvall, Östersund och Trondheim. Här satsar man på elfordon, laddinfrastruktur och förnyelsebara bränslen. 

Den norska och svenska regeringen har utnämnt Green Highway som ett prioriterat område för eltrafik. Detta beror på att längs den fysiska vägen mellan Sundsvall och Trondheim i öst-västlig riktning finns en mångfald av olika initiativ kopplade till fossilbränslefria transporter. Projektet är nationellt uppmärksammat och visar en infrastruktur av snabbladdare för laddbara elbilar. I framtiden kommer det troligen att finnas både rena elbilar, laddhybridbilar och kanske även vätgasbilar som trafikerar länet. 

 • Östersunds kommun kom på andra plats i Laddguldet 2017 – Sveriges bästa elbilskommun 

http://www.greenhighway.nu/

Special Olympics och VM i Parasport –  Östersund satsar på att bli ett internationellt parasportcentrum. Östersund har de senaste åren etablerat sig som värdort för internationell vinterparasport. 2019–2022 är Östersund värdort för IPC världscuptävlingar i längd och skidskytte och 2023 arrangeras fem VM-tävlingar, World Para Snow Sports Championships, i regionen med paraicehockey, längd- och skidskytte här i Östersund.

2021 står Östersund tillsammans med Åre värd för Special Olympics World Winter Games, världens största breddidrottsarrangemang för personer med utvecklingsstörning. Spelen förväntas ta emot tusentals aktiva från 105 länder som tävlar i åtta olika vinteridrotter.

Flera nationer har, tack vare de tävlingar som redan genomförts (i bl a paraicehockey, längd- och skidskytte) fått upp ögonen för träningsmöjligheterna i Östersund och satsningar på träningsturism är igång.

Kontakt: Karin Riddar, Parasport Sverige (stationerad i Östersund) +46-70-207 01 27

Överhogdalsbonaderna – Europas äldsta bildvävar finns på Jamtli i Östersund Bland de allra märkligaste vikingatida föremål som hittats i Jämtland Härjedalen är Överhogdalsbonaderna – vävda textilier som innehåller motiv och symboler från både den fornnordiska asatron och kristendomens intåg. Genom C14-datering har man kunnat konstatera att vävarna är skapade någon gång mellan 1040 och 1170, vilket gör dem till Europas äldsta bildvävar funna ovan jord. Under Skidskytte-VM ges en specialvisning av Överhogdalsbonaderna fredag 15 mars kl. 11.00
https://www.jamtli.com/fasta/overhogdalsbonaderna/

Kontakt: Torgärd Notelid, +46-(0)705-123 643

Nationalmuseum Jamtli Sommaren 2018 öppnade Nationalmuseum Jamtli här i Östersund. En filial till Nationalmuseum i Stockholm. Den första utställningen ur Nationalmuseums samlingar på plats – ”Sex sekler av samtid” – bjuder på internationellt erkända konstnärer som Rembrandt, Alexander Roslin, Ulrica Fredrika Pasch, Rubens, Jenny Nyström och Carl Larsson. Utställningen pågår fram till 5 maj 2019 och ersätts därefter med en ny utställning från Nationalmuseums samlingar. Verksamheten har också ett brett utbud av konstpedagogiska program.
www.jamtli.com

Kontakt: Christina Wistman, biträdande museichef, +46-70-249 19 93

Economuséer i Östersund På Economuséerna Storsjöhyttan glasblåseri, Frösö Handtryck och Drejeriet Galleri & butik kan du träffa hantverkarna på plats och ta del av deras berättelser om skapandet. Här visar hantverkaren hur den blåser sitt glas, handtrycker ett mönster på tyg eller skapar i lera. Economuséer är in internationell sammanslutning av Artisans at Work där besökaren kan ta del av hantverkskunnande.
Gregoriemarknaden tusenårig historia 7-9 mars ställer närmare 200 knallar upp sina tält och handelsbodar i Vinterparken för den årligen återkommande Gregoriemarknaden, en marknad med tusenårig historia. Förr i tiden reste bönderna med häst mellan de stora marknaderna i Tröndelag, Norge och mot södra Sverige för att köpa och sälja varor. Eftersom det inte fanns något utbrett vägnät, blev vintern den naturliga säsongen då man även var befriad från sommarens alla sysslor på gården. Sjöar och myrmarker frös till is vilket underlättade färderna.  Idag på marknaden hittar man alltifrån lokala delikatesser och hantverk till mer modern marknadshandel.

Kontakt: Calle Hedman, centrumutvecklare Destination Östersund, +46-73-815 01 13

Den svenska smörgåstårtan uppfanns i Östersund Den världskända smörgåstårtan uppfanns i Östersund på 1965 på Wedemarks konditori. Det var konditorn Gunnar Sjödahl som experimenterade fram den första smörgåstårtan och den blev en succé från dag ett.
Nu mer än 50 år senare är den internationellt känd och har till och med fått en egen dag i almanackan.
Sav – en världsunik dryck producerad i Östersund Björksav har sedan urminnes tider använts som ett viktigt näringstillskott under vårvintern och våren då bristen på vitaminrika produkter förr i tiden var svår i denna region. Björkarna suger upp vatten ur Storsjöns mineralrika grund när tjälen försvinner ur marken på våren. Träden omvandlar vätskan till sav, som går att tappa ur träden, och som sedan går att dricka.

Peter Mosten är mannen som sedan några år tillbaka omvandlar vätskan till en mousserande dryck, helt unik i världen, efter ett originalrecept från 1785. Sav Sparkling görs helt enligt ”méthode traditonelle” och ligger ett år på sin jästfällning innan den släpps ut på marknaden.  Peter Mosten, i grunden ekotekniker, hittade av en tillfällighet ett gammalt recept på björkchampagne i ett arkiv och har efter många års slit och sprängda flaskor som följd nu etablerat drycken på världsmarknaden.

Kontakt: Peter Mosten, +46-70 -321 81 82

Prisbelönta ostar på Tivars gårdsmejeri På Tivars gård, på Norderön mitt ute i Storsjön, har det bott människor sedan 1400-talet. Urban Olausson är den fjortonde generationen i samma släkt som nu driver gården. Med utsikt mot fjällen och med Storsjön runt omkring, ystar de egen ost med mjölk från gårdens kor. Flera av ostarna har vunnit medaljer vid SM i mathantverk och osttillverkning har en lång tradition på Tivars. 95 % av gårdens ostar säljs i gårdsbutiken eller serveras i den egna restaurangen. Större delen av ostarna kommer från mjölk från gårdens kor, endast en liten del från gårdens getter. Alla ostar har fått ett namn som är knutet till en plats, en individ eller en historia som kommer från gården och ön.
http://www.tivars.se/vara-ostar

Kontakt: Urban Olausson, + 46-70-385 51 52

Marcus Izzo – Östersunds biking barista och kreatören bakom VM-kaffet Bulls Eye Marcus Izzo är amerikanen som hamnade i Östersund, driver ett Artisan Coffee Roastery, dyker upp på event med sin kaffecykel och håller t ex kurser med kaffeprovsmakningar där kaffet tillreds över öppen eld.  Nu har Marcus tillsammans med skidskytten Tobias Arwidsson tagit fram ett speciellt VM kaffe – Fullträff kaffet (Bulls Eye Coffee). Kaffeblandningen lanserades redan förra året och gjorde succé och nu har man skruvat på rostningen och blandningen ytterligare lite för att få till en riktig VM-blandning. VM kaffet kommer att serveras på flera ställen runt om i stan och t ex vid Medal Plaza.
www.biglakecoffee.se

Kontakt: Marcus Izzo, +46-76 140 00 66

Fia Gulliksson – Serie-entreprenör med fokus på kreativ gastronomi Fia är östersundaren och matkreatören som reser världen över och inspirerar kring gastronomi, kultur och kreativitet med ett starkt hållbarhetsperspektiv. Hon är hedersdoktor vid Mittuniversitetetet, driver en rad varumärken och var initiativtagaren till att Östersund idag är utsedd av UNESCO till Creative City of Gastronomy.  I höstas öppnade hon Heim, en kreativ mathubb i Östersund och parallellt är hon anlitad i London till en stor satsning på restauranger och caféer där allt kretsar kring nordisk mat.
www.foodinaction.se

Kontakt: Fia Gulliksson +46-70-635 01 44

Öl med lokal historia Östersund och regionen har gott om småskaliga ölproducenter, alla med en egen lokal känsla och historia. Vissa brygger till specifika restauranger eller kan endast testas på några få platser i länet medan andra även erbjuder sina produkter på Systembolaget.

Mer om länets bryggerier:
Manne Mosten Kontakt: +46-70-677 84 32

Kristoffer Andersson – ägaren bakom flera av Östersunds prisbelönta krogar. Östersund är utsedd av UNESCO till Creative City of Gastronomy. Här finns flest mathantverkare i hela landet, många prisbelönta krogar och gott om högklassiga råvaror.
Kristoffer Andersson är en av frontfigurerna inom det gastronomiska Östersund. Han äger och driver med stor framgång flera av Östersunds prisbelönta krogar, Jazzköket, Lagerbaren, Jazzköket Bistro och Lilla Saluhallen och berättar gärna om det moderna jämtländska köket.
www.jazzkoket.se

Kontakt: Kristoffer Andersson, +46-63-10 15 75

Manne Mosten –Gastronomiska vandringar kombinerat med kultur Initiativtagare och medgrundare av nyöppnade Norra Station som förutom att inrymma café, kafferosteri, galleri och co-workingspace också anordnar food walks, kaffekurser och andra smakprovningar av olika slag. Manne har under 10 års tid guidat besökare i länet till olika matupplevelser. Med stor berättarglädje är hans passion vår lokala gastronomi och kultur kopplat till de personer som producerar våra råvaror och vår mat. ”Jag vill förmedla vad Jämtland och en jämte är, men genom maten”.

Kontakt: Manne Mosten,  +46-70-677 84 32

Älgar i vinterskrud på Moose Garden I Orrviken, ett par mil utanför Östersund ligger Moose Garden. Här träffar du tama älgar, lär dig mer om älgen och dess leverne och får klappa skogens konung. Älgen är det största nu levande hjortdjuret. En älg kan bli upp till två meter i mankhöjd, väga upp till 700 kilo och kronan på en älg kan spänna över två meter.
Dagliga guidningar på Moose Garden under VM.
www.moosegarden.com

Kontakt: MooseGarden +46-70-363 60 61

Vinterfiske med dagsrekord om 745 fiskar När isen lägger sig tjock på Storsjön och dess omkringliggande sjöar så väntar för många fiskare en högtidssäsong. Intresset för att vinterfiska abborre, sik, röding och harr är på frammarsch.
Strax utanför Östersund ligger Locknesjön, en av Sveriges renaste sjöar med ett stort rödingbestånd. I Musviken hittar man ett fantastiskt pimpelfiske efter sik, med bäst fångstchanser i januari och februari. Där fångas varje säsong ca 12-15 ton sik och dagsrekordet är 745 fiskar av en fiskare.
Astrofotografen Göran Strand Astrofotografen Göran Strand har rönt stor uppmärksamhet och erkännande för sina bilder och filmer över olika himlafenomen. Hans filmer och bilder har använts i både svenska och internationella filmproduktioner, flera av hans bilder har utsetts till ”Astronomy Picture of the Day” av NASA och bandet Coldplay använde en av hans filmer i musikvideon ”A sky full of stars”. Hans bilder har givits ut som frimärken av svenska PostNord och han har släppt två bildböcker.
Under Skidskytte-VM och Stadsfesten kommer ett urval av hans vinterbilder projiceras i storformat
på Stortorget.
www.astrofotografen.se

Kontakt: Göran Strand, +46-70-344 90 46

Hur Östersund blev ett ”Surfers Paradise” – Simon Jaktlund Simon är friluftsprofilen som flyttade till Jämtlandsfjällen, vunnit flera VM-medaljer i världens tuffaste snowkitingtävlingar och som förvandlade ett tidigare outnyttjat område i Östersund till somrarnas populäraste träffpunkt, Surfbukten.  En oas där människor i alla åldrar åker wake-board, skejtar, yogar, fikar och slappar i hängmattorna. 8 år senare är Simon en flitigt anlitad föreläsare kring bl a stadsutveckling, samverkan och innovation. Hans senaste initiativ kring bl a Cykling utan ålder (taxicyklar för äldreboenden) och Pensionärspimpling (isfiske) har rönt stor uppmärksamhet.

Kontakt: Simon Jaktlund, +46-70-299 98 86

Jämtland Calling – ett nytt rekryteringskoncept Östersund växer och det råder brist på kvalificerad arbetskraft inom flera områden. Jämtland Calling är paketerade livsstils- och rekryteringsresor där potentiella inflyttare matchas med relevanta arbetsgivare från sin bransch och får uppleva livet, maten och människorna häruppe under ett par dagar, allt i syfta att underlätta beslutet att flytta och skapa goda förutsättningar för att snabbt etablera sig på plats. Bakom konceptet står entreprenörshubben och communityn Gomorron Östersund, som på kort tid samlat ett stort antal lokala/nationella/globala bolag och distansarbetare. En stor del av dessa har gjort livsstilsresor hit från olika delar av världen senaste åren och med sin samlade erfarenhet av dessa inflyttare tar nu Gomorron-gänget steget vidare och utvecklar konceptet för att locka spetskompetens från olika branscher till länet.
www.gomorronostersund.se
www.jamtlandcalling.se

Kontakt: Jenny Sandström +46-70-434 01 42

Sveriges bästa Cityhandel I somras utsågs Östersund till Sveriges Bästa Cityhandel och det händer mycket i Östersunds stadskärna. De gamla vackra innergårdarna öppnas upp, det byggs, renoveras och skapas nya mötesplatser där kultur möter caféliv och co-workingspaces. Nyöppnade Norra Station som också innehåller Galleri Lux och Hamngatan 12 är två exempel. 2019 aspirerar Östersund på titeln som Årets Stadskärna, ett pris som delas ut i maj.

Kontakt: Calle Hedman, centrumutvecklare Destination Östersund, +46-73-815 01 13

Stadsfesten – en vintrig stadsfest i dagarna tolv Under skidskytte-VM sätts ett stort belgiskt spegeltält med plats för 1 500 personer upp på Stortorget. Både tältet och de centrala delarna av stan kommer att fyllas med massor av spännande och roliga aktiviteter under den tolv dagar långa stadsfesten.
Det är Östersunds kommun som står bakom Stadsfesten, som arrangeras av Storsjöyran AB.
– Stadsfesten blir ett tillfälle för kommunen att tillsammans med näringslivet och föreningar visa upp allt härligt som Östersund kan erbjuda. Målet är också att Stadsfesten ska skapa en stolthet över att bo och vistas i Östersund, säger Karin Henriksson, ansvarig eventstrateg på Östersunds kommun, hon fortsätter: Stadsfesten ska erbjuda aktiviteter för alla och ska genomsyras av Skidskytteförbundets vision för VM 2019 ”With all our Hearts”. Glädje, spänning och folkfest ska prägla både tävlingar, medaljceremonier och festen på stan. Budgeten för Stadsfesten ligger på 1.5 miljoner kronor.

Kontakt: Karin Henriksson, eventstrateg Östersunds kommun +46-70237 11 37,
Simon Tehyrell projektledare Stadsfesten +46 – 72 337 32 19

2019-02-27T08:24:38+00:00